เกมส์กีฬาสี เกมส์หนอนซ่า อุปกรณ์เกมส์จัดงานกีฬาสี

เกมส์กีฬาสี  เกมส์หนอนซ่า เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม อุปกรณ์เกมส์จัดงานกีฬาสี

 

รูปแบบการเล่น

– ผู้เล่นทั้หมด จะต้องเคลื่อนตัวหนอนไปยังจุดหมาย

– เล่นได้มากกว่าครั้งละ 75 – 7 คน

 

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

 

 

Leave a Comment