เกมส์เดาะบอล เช่าเกมส์กีฬาสี เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม

เกมส์ร่วมใจเดาะบอล เช่าเกมส์กีฬาสี เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม

 

รูปแบบการเล่น

– ผู้เล่นทั้หมด จะต้องเคลื่อนลูกบอลไปยังจุดหมาย หรือ เดาะลูกบอลให้ได้มากที่สุดตามระยะเวลากำหนด

– เล่นได้มากกว่าครั้งละ 4 – 8 คน

 

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

Leave a Comment