เช่าเกมส์หมุนล้อยักษ์ อุปกรณ์เกมส์จัด Team Building

เช่าเกมส์หมุนล้อยักษ์ เช่าเกมส์กีฬาสี  เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม อุปกรณ์เกมส์จัดงานกีฬาสี

 

เกมส์หมุนล้อยักษ์

 

 

รูปแบบการเล่น

– ผู้เล่นทั้หมด จะต้องเคลื่อนล้อยักษ์ไปยังจุดหมาย

– เล่นได้มากกว่าครั้งละ 4 – 10 คน

 

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

Leave a Comment